Zapisy XVI Półmaraton Węgorza

Zapisy XVI Półmaraton Węgorza

https://zapisy.domtel-sport.pl/xvi-polmaraton-wegorza-v4166.pl.html – elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza online oraz akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w terminie 7 dni od zapisu (w innym przypadku nie później niż do 20 kwietnia).

Prawo do startu mają osoby, które do dnia 2 maja 2020 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 2 maja 2020 roku ukończą 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego oraz przedstawienie aktualnego, ważnego zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (druk do pobrania w Biurze Zawodów lub na stronie).

Opłata startowa dokonana do dnia 31.03.2020 wynosi 40 zł.
Od 01.04.2020-20.04.2020 wynosi 60 PLN.
W terminie 21.04-30.04.2020 zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów 1 maja w Hali Miejskiej w godzinach 15:00 – 20:00 lub 2 maja na Placu Wolności w godz. 8:30-11:30 .
Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu 01.05 i 02.05.2020 r. (do godz. 11:30) wynosić będzie 80 PLN.
Zamknięcie zapisów do półmaratonu nastąpi w dniu 02.05.2020 r. o godz. 11:30

Z opłaty startowej zwolnieni są:
– zdobywcy pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach podczas XV Półmaratonu Węgorza oraz II Biegu Flagi Biało – Czerwonej;
– uczniowie węgorzewskich szkół.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe :

05 2030 0045 1110 0000 0399 3990

Towarzystwo Sportowe Kormoran
Ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo
z dopiskiem „ Imię i nazwisko – opłata za Półmaraton Węgorza”

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego do 20 kwietnia 2020. W terminie 21.04-30.04.2020 zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów 1 maja w Hali Miejskiej w godzinach 15:00 – 20:00 lub 2 maja na Placu Wolności w godz. 8:30-11:30 .

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: polmaraton@osir.wegorzewo.pl

Udostępnij tę informację znajomym