Zapisy / Lista Zgłoszonych

Zapisy / Lista Zgłoszonych

Prawo do startu mają osoby, które do dnia 2 maja 2017 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 2 maja 2017 roku ukończą 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
Opłata startowa dokonana do dnia 31.03.2017 wynosi 40 zł.
Od 01.04.2017-21.04.2017 wynosi 50 PLN.
W terminie 22.04-30.04.2017 zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze zawodów 1 maja w Hali Miejskiej w godzinach 15:00 – 20:00 lub 2 maja na Placu Wolności w godz. 7:30-10:00 .
Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu 01.05 i 02.05.2017r. (do godz. 10:00) wynosić będzie 80 PLN.
Zamknięcie zapisów do półmaratonu nastąpi w dniu 02.05.2017r. o godz. 10:00
Z opłaty startowej zwolnieni są:
– zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach podczas XII Półmaratonu Węgorza;

– uczniowie węgorzewskich szkół.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe :

05 2030 0045 1110 0000 0399 3990

Towarzystwo Sportowe Kormoran
Ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo
z dopiskiem „ Imię i nazwisko – opłata za Półmaraton Węgorza”

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego poniżej do 21 kwietnia 2017. W terminie 22.04-30.04.2017 zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze zawodów 1 maja w Hali Miejskiej w godzinach 15:00 – 20:00 lub 2 maja na Placu Wolności w godz. 7:30-10:00 .
Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza online oraz akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
formularz zgłoszeniowy do XIII Półmaratonu Węgorza

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: polmaraton.wegorza@gmail.com

Share this article with friends