Zapisy II Bieg Flagi Biało – Czerwonej

Zapisy II Bieg Flagi Biało – Czerwonej

II Bieg Flagi Biało – Czerwonej 

https://dostartu.pl/ii-bieg-flagi-bialo-czerwonej-v2940.pl.html – elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Prawo do startu mają osoby, które do dnia 2 maja 2019 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 2 maja 2019 roku ukończą 14 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego oraz przedstawienie aktualnego, ważnego zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (druk do pobrania w Biurze Zawodów lub na stronie).
Opłata startowa dokonana do dnia 31.03.2019 wynosi 40 zł.
Od 01.04.2019-23.04.2019 wynosi 50 PLN.
W terminie 24.04-30.04.2017 zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze zawodów 1 maja w Hali Miejskiej w godzinach 15:00 – 20:00 lub 2 maja na Placu Wolności w godz. 8:30-11:30 .
Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu 01.05 i 02.05.2019 r. (do godz. 11:30) wynosić będzie 80 PLN.
Zamknięcie zapisów do półmaratonu nastąpi w dniu 02.05.2019 r. o godz. 11:30

Z opłaty startowej zwolnieni są:
– zdobywcy pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach podczas I Biegu Flagi Biało – Czerwonej oraz XIV Półmaratonu Węgorza;
– uczniowie węgorzewskich szkół.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe :

05 2030 0045 1110 0000 0399 3990

Towarzystwo Sportowe Kormoran
Ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo
z dopiskiem „ Imię i nazwisko – opłata za Półmaraton Węgorza”

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego poniżej do 23 kwietnia 2019. W terminie 24.04-30.04.2019 zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze zawodów 1 maja w Hali Miejskiej w godzinach 15:00 – 20:00 lub 2 maja na Placu Wolności w godz. 8:30-11:30 .
Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza online oraz akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres:
Uwaga – osoby zza granicy zapisane poprzez formularz zgłoszeniowy mogą opłatę startową wpłacić w dniu startu w Biurze Zawodów w kwocie 40 zł.

Udostępnij tę informację znajomym