Regulamin Mistrzostw 16 PDZ

REGULAMIN

MISTRZOSTW 16 POMORSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ W PÓŁMARATONIE – 2 maja 2017

Uczestnicy: w skład reprezentacji wchodzi 17 żołnierzy oraz kierownik zespołu.

Kategorie wiekowe:

I- żołnierze w wieku do 35 lat włącznie( rocznik 1982 i młodsi);

II- żołnierze w wieku 36-45 lat włącznie (rocznik 1981-1972);

III- żołnierze w wieku 46 lat i więcej (rocznik 1971 i starsi);

IV- żołnierze kobiety w wieku do 35 włącznie (rocznik 1982 i młodsze);

V- żołnierze kobiety w wieku od 36 lat włącznie (rocznik 1981 i starsze);

Sposób przeprowadzania:

 1. a) zawody odbędą się w okolicach m. Węgorzewo;
 2. b) bieg odbędzie się drogami utwardzonymi i gruntowymi;
 3. c) ubiór- sportowy;
 4. d) kategoria wiekowa mężczyzn może być obsadzona nie więcej niż 5 zawodnikami danej reprezentacji w dowolnych kategoriach wiekowych;
 5. e) kategorie wiekowe kobiet mogą być obsadzone nie więcej niż 3 zawodniczkami danej reprezentacji w poszczególnych kategoriach wiekowych;
 6. f) o zaliczaniu zawodnika do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Klasyfikacja i punktacja:

Indywidualna: prowadzona będzie w kategorii „Open M i K” oraz we wszystkich kategoriach wiekowych.

Zespołowa: ( do współzawodnictwa) o miejscu zespołu decydować będzie suma punktów uzyskanych przez 12 najlepszych zawodników zespołu spośród wszystkich kategorii wiekowych. Punkty będą przyznawane na podstawie zajętych miejsc w każdej kategorii wiekowych. Punkty będą przyznawane na podstawie zajętych miejsc w każdej kategorii wiekowej według założeń:

– I miejsce                    – 100 pkt;

– II miejsce                   – 98 pkt;

– III miejsce                  – 96 pkt;

– IV miejsce                  – 94 pkt;

– V miejsce                    – 93 pkt. Itd.

W przypadku uzyskania równej sumy punktów przez dwa lub więcej zespołów o lepszym miejscu decydować będzie lepszy wynik indywidualny w klasyfikacji generalnej mężczyzn.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE MISTRZOSTW 16 PDZ SĄ ZAWARTE W REGULAMINIE XIII PÓŁMARATONU WĘGORZA

*INNE WAŻNE POSTANOWIENIA

UCZESTNICTWO: Zgłoszenia do Mistrzostw są realizowane przez jednostki wchodzące w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w terminie do 14 kwietnia 2017 roku. Każda jednostka może wystawić 15 żołnierzy, którzy wystartują w czterech kategoriach wiekowych.

Pozostali żołnierze, którzy nie zostaną zakwalifikowani do reprezentacji danej jednostki, mogą wziąć udział w XII Półmaratonie Węgorza na zasadach ogólnych poprzez zgłoszenie się indywidualne do biegu.

W ramach udziału w Mistrzostwach 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej „żołnierz” otrzymuje:

 • – pakiet startowy z pamiątkową koszulką okolicznościową – rozmiar należy podać w formularzu zgłoszeniowym (nie ma możliwości wymiany koszulki w Biurze Zawodów),
 • – worek na ubrania do depozytu
 • – napoje na trasie i mecie biegu,
 • – bon na posiłek po ukończeniu biegu,
 • – po zakończeniu biegu pamiątkowy medal,
 • – możliwość korzystania z pełnego węzła sanitarnego na Hali Miejskiej przy ul. Pionierów 6,
 • – możliwość korzystania z noclegu,
 • – możliwość, po ukończeniu biegu, wylosowania cennych nagród rzeczowych.

Żołnierze startujący w Mistrzostwach 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej będą dodatkowo klasyfikowani w XIII Półmaratonie Węgorza w dwóch kategoriach: Open i Najlepszy/a Węgorzewianin/Węgorzewianka.

 

Share this article with friends